Campus

The London Academy of Sciences sở hữu campus chính tại London, phối hợp với nhiều campus tại Châu Âu, Châu Á và khu vực MENA (Middle East and North Africa)

Với định hướng đưa hệ thống đại học công lập Anh Quốc đến tận quốc gia của người học, the London Academy of Sciences triển khai các campus, hệ thống đào tạo và hệ thống hỗ trợ học tập rộng khắp ngoài lãnh thổ nước Anh. Học viên có thể tham gia chương trình từ đại học công lập Anh Quốc mà không phải di chuyển đến Anh Quốc.

Academic Support at local campus

English support

Research support

London Academy of Sciences
Contact Hours

Access to academic buildings is by reservation only. The four buildings below will be open Monday - Friday and closed on the weekends from September 15th through December 25th.

Monday to Friday, 7:00 a.m. to 11:00 p.m.,
Saturday to Sunday, closed

Map &
Directions

219 Kensington High Street
Kensington, London, England, W8 6BD

Tel: +442080684422

Email: support@las.ac

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?