Level 3 Diploma in Business and Management

Level 3 Diploma in Business and Management là văn bằng dự bị đại học chuyên ngành quản trị và quản lý, phổ biến và được công nhận bởi hầu hết các các trường đại học tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Canada và Hoa Kỳ.

Overview

Level 3 Diploma in Business and Management là văn bằng dự bị đại học chuyên ngành quản trị và quản lý, phổ biến và được công nhận bởi hầu hết các các trường đại học tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Canada và Hoa Kỳ. Một số trường hợp đặc biệt tùy thuộc vào thành tích học tập hoặc tiêu chuẩn riêng của từng trường đại học, sau khi tốt nghiệp Level 3 Diploma in Business and Management do số lượng tín chỉ lên đến 120 credits có thể được xem xét miễn giảm một số môn ở năm 1 đại học.

Level 3 Diploma in Business and Management được thiết kế dành riêng cho ứng viên muốn vào năm 1 Cử nhân của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ. Khác với chương trình dự bị đại học tổng quát Level 3 Diploma in Pre U Foundation Studies của PUS, chương trình dự bị đại học chuyên ngành Level 3 Diploma in Business and Management dành riêng cho ứng viên quyết định tham gia chuyên ngành về Quản trị và Quản lý ngay từ đầu và với văn bằng Level 3 Diploma in Business and Management, học viên được hướng nhiều ưu đãi, miễn giảm khi vào năm 1 đại học chuyên ngành quản trị và quản lý tại các trường đại học trên thế giới.

Do là chương trình dự bị đại học chuyên ngành,  Level 3 Diploma in Business and Management gồm 120 tín chỉ với 6 môn học gồm 3 môn bắt buộc và 3 môn tùy chọn chuyên sâu về quản trị và quản lý kinh doanh. Chương trình được triển khai theo mô hình Hyrid Learning kết hợp giữa học trực tuyến và ôn tập tại các trung tâm ôn tập và thực hành (PPP – Practice and Preparation Provider) của PUS.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được 2 văn bằng dự bị đại học từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Có thể vào thẳng các chương trình đại học năm 1 của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ hoặc của các trường đại học trên thế giới. Học viên cũng có thể đi làm ngay trong quá trình học năm 1 đại học với bằng Level 3 Diploma in Business and Management.

Kiểm định và công nhận

Chương trình Level 3 Diploma in Business and Management là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng dự bị đại học quốc tế chuyên ngành quản trị kinh doanh độc lập từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Chương trình phối hợp giữa hệ thống khảo thí cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc ATHE và Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ. Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programatic).

 • Viện Đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình được công nhận bởi OTHM, ATHE, Qualifi, LRN, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • ATHE là hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Anh Quốc.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học viên nhận được 2 văn bằng dự bị đại học quốc tế:

 • PUS Level 3 Diploma in Business and Management của Thụy Sĩ (Kiểm định bởi ASIC)
 • ATHE Level 3 Diploma in Business and Management của Vương Quốc Anh (kiểm định Ofqual UK.Gov)

Entry Requirements

Entry Requirements 

This qualification is designed for learners who are typically aged 16 and above. 

LAS’s policy regarding access to our qualifications is that: 

 • they should be available to everyone who is capable of reaching the required standard 
 • they should be free from any barriers that restrict access and progression 
 • there should be equal opportunities for all those wishing to access the qualifications 

For learners with disabilities and specific needs, this review will need to take account of the support available to the learner during teaching and assessment of the qualification. 

For learners who have recently been in education or training the entry profile is likely to include one of following: 

 • 5 or more GCSEs at grades C and above 
 • other related level 2 subjects 
 • other equivalent international qualifications 

Learners must also have an appropriate standard of English to enable them to access relevant resources and complete the unit assignments.

For those whom English is not their first language we recommend the following standards of proficiency in English language skills or an approved equivalent for this qualification: 

 • IELTs 5.5 
 • Common European Framework of Reference (CEFR) B2 
 • Cambridge English Advanced (CAE) 162 or above 
 • Pearson Test of English (PTE) Academic 42-49 

Programme

Mandatory UnitsCreditsGLH
Managing business operations20120
Maximising resources20120
The business environment20120

Managing people in organisations

20120

Working in teams

20120

Effective business communication

20120

Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.

After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.

Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?