Mission & Values

The London Academy of Sciences has the only missions that we bring British Public Universities to your hometown

Get UK National degree at your hometown

The London Academy of Sciences giúp sinh viên quốc tế có thể học chương trình đại học Công lập Anh Quốc ngay tại quê nhà với hệ thống bằng kép từ OTHM và University of Chichester.

Thông qua mô hình đào tạo Hybrid kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và hỗ trợ tại địa phương, học viên có thể tiếp cận chương trình gốc từ đại học quốc gia Anh Quốc ngay tại quê nhà đồng thời vượt qua các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.

99%

đồng ý rằng mô hình Hybrid giúp giảm thiểu sự chán nản cũng như khó khăn khi so sánh với mô hình đào tạo trực tuyến

Khác biệt

Hệ thống bằng kép từ OTHM và University of Chichester kết hợp với mô hình học tập tiên tiến giúp học viên tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như cơ hội chuyển tiếp không giới hạn đến các hệ thống giáo dục khác ngoài Anh Quốc

Mang giáo dục công lập Anh Quốc đến hometown of learners

01. Study anywhere

Học viên có thể học trực tiếp với trường thông qua hệ thống và tham gia các hoạt động hỗ trợ tại địa phương nhằm giúp hiểu bài sâu và vượt qua các rào cản

02. National Degree

Get national UK qualification from OTHM and University of Chichester với đầy đủ kiểm định và công nhận cao nhất từ chính phủ Anh

03. Perfect progression

Do được kiểm định và công nhận toàn diện, sau khi tốt nghiệp học viên có thể tham gia ngay vào thị trường lao động hoặc chuyển tiếp sang bất kỳ hệ thống giáo dục khác

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?