About London Academy of Sciences

The London Academy of Sciences (LAS) is a non-governmental, non-profit academy of sciences committed to promoting scientific through research support, international e-colloqium, peer review, publishing, Postdoc certified and promoting talents.

As a scholar society, our members are leading scientists and practitioners of governance, who are dedicated to innovative research, interdisciplinary and transnational collaboration as well as the exchange and dissemination of knowledge.

The London Academy of Sciences is a UK registered institution with the UK Register of Learning Providers number 10087255. LAS is member of European Education Holdings (EEH).

The London Academy of Sciences stands for social discourse, the transfer of new knowledge and research at the highest international level.

We support the researchers

Các nhà nghiên cứu sẽ Respond với các yêu cầu của giới khoa học, của doanh nghiệp và commercial để hình thành các đề án nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của hội đồng nghiên cứu LAS

Sau khi research proposal được hội đồng khoa học của LAS phê duyệt, các researchers sẽ tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của research supervisors và tuân thủ quy trình chặt chẽ của LAS.

Researchers được tham gia các e-colloqium để gia tăng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận các nghiên cứu mới đồng thời báo cáo kết quả nghiên cứu của mình với các thành viên và hội đồng khoa học của LAS. Đây là cơ hội để researchers hoàn chỉnh nghiên cứu, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của một nghiên cứu quốc tế.

Sau khi hoàn tất, các nghiên cứu đạt yêu cầu sẽ được đăng trên các tạp chí đạt chuẩn ISI/SCOPUS, đồng thời sẽ đăng trên tạp chí the London Academy of Sciences Journal.

Các researcher sau khi hoàn thành nghiên cứu sẽ được Post Doctorate certified, được trở thành thành viên chính thức của the London Academy of Sciences fellowship.

Tham gia vào hội đồng khoa học của the London Academy of Sciences, re-support các nghiên cứu mới hoặc tham gia vào các đề án nghiên cứu tại địa phương và quốc tế.

What we do

Research support

Hướng dẫn và hỗ trợ nghiên cứu từ khi hình thành research proposal đến khi công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/SCOPUS

e-Colloquium

LAS tổ chức các hội thảo trực tuyến với mục tiêu chia sẻ kiến thức, công bố các nghiên cứu và kết nối cộng đồng khoa học

Review research

Hội đồng khoa học của LAS xem xét (review and peer review) các nghiên cứu trước khi công bố nhằm đảm bảo tính khoa học và các tiêu chuẩn nghiên cứu khắt khe

Publishing

LAS thiết kế chương trình đáp ứng về mặt lý thuyết và thực hành dựa vào nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

PostDoc certified

LAS tiến hành certified cho các Post Doctoral research sau khi các researcher hoàn tất nghiên cứu và đã công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/SCOPUS

Fellowship

LAS xây dựng cộng đồng với các nhà khoa học tài năng. Lưu ý, chỉ những nhà khoa học đã có các nghiên cứu và đã công bố quốc tế mới được tham gia cộng đồng LAS fellowship

London Academy of Sciences Journal

London Academy of Sciences Journal (the LAS journal) is an on-line peer-reviewed publication of the London Academy of Sciences. The LAS Journal electronically published and offered through internal fellowship.

Chỉ những bài báo khoa học đã được đăng trên tạp chí ISI/SCOPUS mới được tham gia vào the LAS Journal.

Benefits for you as a researchers:
  • Lợi ích về mặt chuyên môn: Gia tăng kiến thức chuyên môn và các kiến thức liên quan trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có thể đóng góp toàn bộ hoặc một phần vào hệ thống lý thuyết và lý luận đang còn thiếu.
  • Lợi ích về uy tín: Để có thể vào LAS Journal, bài báo quốc tế phải được đăng trên một tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS khác.
  • Lợi ích về mặt thực hành: Kiến thức và kết quả nghiên cứu có được có thể áp dụng vào thực tiễn, vào bài giảng (nếu là giảng viên) hoặc chuyển giao theo hình thức chuyển giao công nghệ.

 

Research fields

Business and Management 100%
EDUCATION AND TRAINING 100%
ACCOUNTING AND FINANCE 100%
COMPUTING AND TECHNOLOGY 100%
LOGISTICS AND TRANSPORTATION 100%
HOSPITALITY AND TOURISM 100%

Know your journey

PostDoc Certified

Với những ứng viên đã có bằng Tiến sĩ, hoàn tất chương trình PostDoc, đăng hoàn chỉnh nghiên cứu trên tạp chí ISI/SCOPUS sẽ được PostDoc certified bởi London Academy of Sciences. Bài báo sau khi công bố sẽ được đăng trên LAS Journal.

Read more

Our Partners

The scholar society support the researchers